Kontaktní informace

Kojetínská 2900/51
750 02, Přerov I - Město

E-mail: dsp@dspprerov.cz
Tel: +420 581 209 050
Fax: +420 581 209 051

 
Zrealizovaný projekt
z podpory fondů EU
pro regionální rozvoj
ve spolupráci s MPO
DSP Přerov spol. s r.o.

je obchodně inženýrská firma, propojená s hlavním výrobním zázemím a s prověřenou sítí specializovaných dodavatelů. Veškeré aktivity společnosti jsou spojeny s hlavním oborem – s výrobou strojů pro technologie zpracování nerostných surovin. Mezi hlavní činnosti firmy patří konstrukční vývoj vlastních řešení základních strojů pro úpravu kameniva, tedy zejména drtičů a třídičů, dále rozvoj aplikačního know-how, opírající se o výkonnou obchodní složku, a v neposlední řadě instalační a poprodejní servis včetně dodávek náhradních dílů.

Stroje a zařízení pro výrobu a úpravu kameniva