Kontaktní informace

Kojetínská 2900/51
750 02, Přerov I - Město

E-mail: dsp@dspprerov.cz
Tel: +420 581 209 050
Fax: +420 581 209 051

 
Zrealizovaný projekt
z podpory fondů EU
pro regionální rozvoj
ve spolupráci s MPO
Navigace

Zrealizované projekty z fondů EU pro regionální rozvojDSP Přerov, spol. s r.o.

 

Výzkumně-technologické centrum vývoje a konstrukce strojů pro zpracování nerostných surovin

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Potenciál, bylo vybaveno Výzkumně-technologické centrum vývoje a konstrukce strojů pro zpracování nerostných surovin. Vybavení centra bylo rozšířeno těmito stroji a zařízeními:

Vertikální soustruh SSK26

3D scanner EinScan Pro HD

 

Toto pracoviště bude sloužit nejen naší konstrukci a vývoji, ale v případě volné kapacity nabízíme našim partnerům a jiným subjektům možnost využití volných kapacit za tržních podmínek.

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019634
Program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Ukončení projektu: 2021

 

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální

a investiční fondy

 

Marketing IV

Reg. č. projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018529
Program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Ukončení projektu: 2022

V rámci tohoto projektu se společnost zúčastní několikati zahraničních veletrhů, na kterých bude prezentovat svůj výrobní program a komplexně marketingovou značku firmy. Z realizace plyne řada výhod:

 • osobní setkání s potencionálními zahraničními klienty z oboru
 • marketingová prezentace značky a zařízení na zahraničních trzích
 • zvýšení významu firmy v zahraničí

 

 

Inovace čelisťového drtiče

V rámci projektu byla zahájena výroba nového čelisťového drtiče, jehož prototyp vznikl na základě vlastního vývoje společnosti DSP Přerov, spol. s r.o.


Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015147
Program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Ukončení projektu: 2020

V rámci tohoto projektu jsme ve společnosti implementovali nové svářecí robotizované pracoviště a zároveň proběhla instalace nového CNC soustruhu. Pořízení tohoto technologického vybavení pokrývá činnost modernizace výroby společnosti a jeho využití k uvedení prototypu nového čelisťového drtiče z čehož plyne mnoho výhod:

 • časová úspora technologických operací
 • vysoká přesnost
 • automatizace svařovacích procesů

Jak je patrné z uvedených skutečností, považujeme inovaci čelisťového drtiče do našeho podniku za úspěšnou.

 

Marketing III

Reg. č. projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013074
Program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Ukončení projektu: 2020

V rámci tohoto projektu se společnost zúčastní několikati zahraničních veletrhů, na kterých bude prezentovat svůj výrobní program a komplexně marketingovou značku firmy. Z realizace plyne řada výhod:

 • osobní setkání s potencionálními zahraničními klienty z oboru
 • marketingová prezentace značky a zařízení na zahraničních trzích
 • zvýšení významu firmy v zahraničí

V rámci dotace bylo vytvořeno video, které slouží k propagaci společnosti na zahraničních veletrzích.

 

 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PODPORUJÍ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 

Pořízení technologického vybavení

V rámci projektu byla provedena implementace a naladění nového vertikálního dvouosého CNC soustruhu k obrábění odlitků a svářecí úsek byl vybaven novým svářecím procesorem. Sledována byla pružnější reakce na požadavky zákazníků a zefektivnění pracovního výkonu za takto opracované odlitky a svařené díly.

Reg. č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006546
Program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Ukončení projektu: 2017

V rámci tohoto projektu jsme ve společnosti implementovali nový svářecí procesor TPS 500i Fronius International a zároveň proběhla instalace nového CNC vertikálního soustruhu SK 16. Pořízení tohoto technologického vybavení pokrývá činnost modernizace výroby společnosti z čehož plyne mnoho výhod:

 • časová úspora technologických operací
 • vysoká přesnost
 • vynikající geometrie

Jak je patrné z uvedených skutečností, považujeme implementaci technologického vybavení do našeho podniku za úspěšné.