Navigace

Naší strategií je dodávat drtiče, které jsou schopné pokrýt většinu požadavků zákazníků na zdrobňování nerostných surovin a recyklovaných stavebních materiálů.