Navigace

Kuželové drtiče HCC, HCUDrtičeNaše výrobkyDSP Přerov, spol. s r.o.

Při návrhu kuželových drtičů HCC, HCU byly respektovány všechny podstatné požadavky zákazníků na sekundární a terciální drtiče nerostných surovin - vysoký výkon, provozní spolehlivost, jednoduchost obsluhy a hospodárnost provozu při schopnosti drtit extrémně tvrdé horniny.

Drtiče HCC, HCU = mnoho předností:

  • pokročilá technická úroveň zajišťující jak vysokou produktivitu tak bezpečnost práce,
  • široké spektrum použití a optimální přizpůsobivost požadavkům zákazníka,
  • robustní provedení odolné proti extrémně nepříznivým provozním vlivům,
  • kvalita drceného produktu, zejména tvar zrn, splňující náročné požadavky norem,
  • automatická regulace nastavení zaručující optimální využití drtiče,
  • konstantní tvar drtících nástrojů během opotřebení zvyšující jejich životnost,
  • kompaktní uložení drtiče s pohonem usnadňující montáž a uvedení do provozu,
  • uložení na pryžových pružinách snižující zatížení nosných konstrukcí,
  • automatické olejové i tukové mazání minimalizující nároky na obsluhu,
  • vysoká kvalita = vysoká hospodárnost provozu.

Automatická regulace = lepší a hospodárnější výsledky drcení

Standardní výbavou drtičů HCC, HCU je řídící systém, který zaručuje maximální využití kapacity stroje a tím snižuje náklady na jeho provoz. Řídicí jednotka je integrovatelná do systému automatického řízení celého technologického procesu. Efektivnější práce drtiče tak zvyšuje zisky a minimalizuje náklady.

Hydraulická regulace = jednoduchá obsluha a údržba

Spolehlivý, jednoduchý a rychlý hydraulický systém pro seřizování výstupní štěrbiny současně zajišťuje současně ochranu drtiče proti přetížení. Zároveň dovoluje snadné vyprázdnění drtícího prostoru v případě zablokování drtiče za provozu při zajištění maximální bezpečnosti pro obsluhu. Hydraulický agregát je spolu s olejovým a tukovým mazacím systém integrován do jedné skříně.

Vývoj, návrh drtiče, výroba, servis = komplexní služby

Parametry drtičů HCC, HCU

Parametry je nutné je řešit individuálně v závislosti na konkrétních podmínkách.

HCU 7, HCU 10

Typové označení - HCU 7
HCU 10
Vstupní kusovost mm 35 65 100 160 65 90 150 220
Příkon kW 90
160
Výkon t/h 30-90 35-115 40-125 70-170 55-160 70-170 75-210 140-300

HCC 12, HCC 16

Typové označení - HCU 12
HCU 16
Vstupní kusovost mm 65 95 155 340 85 140 200 440
Příkon kW 132-200 250-315
Výkon t/h 110-225 160-340 190-375 275-510 150-390 165-420 220-500 325-620

Kuželový drtič HCU 7Kuželový drtič HCC 9/65Kuželový drtič HCC 9/65Kuželový drtič HCC 7/65Kuželový drtič HCC 9/220Automatické tukové mazaní kuželových drtičů HCCProvoz kuželového drtiče HCC 9/65Řídící rozvadeč kuželových drtičů HCCKuželový drtič HCC 12/340Kuželové drtiče HCC 7/65Kuželový drtič HCC 9/65Kuželový drtič HCC 12/65Kuželové drtiče HCC 12/65Kuželový drtič HCC 7/160Kuželový drtič HCC 12/340Kuželový drtič HCC 9/65Kuželový drtič HCC 7/65Kuželový drtič HCC 7/92Kuželový drtič HCC 9/65Kuželový drtič HCC 7/65Kuželový drtič HCC 12/65Kuželový drtič HCC 7/65Kuželový drtič HCU7/100

Kuželový drtič HCU 10/65