Navigace

Mobilní zařízeníNaše výrobkyDSP Přerov, spol. s r.o.

Vyráběné stroje kompletujeme do mobilních a semimobilních zařízení. Mobilní zařízení je plně autonomní a lze je dopravovat mezi jednotlivými lokalitami a tím řešit okamžitou potřebu zpracování nerostných surovin na tom kterém místě. Semimobilní zařízení je technologický celek přemístitelný v rámci lomu, čímž lze řešit minimalizaci nákladů na dopravu materiálu atp.