Kontaktní informace

Kojetínská 2900/51
750 02, Přerov I - Město

E-mail: dsp@dspprerov.cz
Tel: +420 581 209 050
Fax: +420 581 209 051

 
Zrealizovaný projekt
z podpory fondů EU
pro regionální rozvoj
ve spolupráci s MPO
Navigace

Technologické uzlyNaše výrobkyDSP Přerov, spol. s r.o.

Naše zařízení dodáváme také kompletované do technologických uzlů. Technologické uzly s třídiči nebo drtiči a dalšími navazujícími zařízeními vychází z požadavku projektantů na dodávku kompaktních technologických uzlů pro dokompletování moderních linek zpracování nerostných surovin.

Technologický uzel tvoří ucelená soustava strojů s příslušnými ocelovými konstrukcemi. Většinou nemohou pracovat samostatně, je nutné je dokompletovat dalšími zařízeními. Dodáváme je jak v přemístitelném tak ve stacionárním provedení.

OK s třídiči VTKOK s třídíčem VTKOK s drtičem HCC + OK s podavačem VPLOK s drtičem HCCPrimární drtírna s podavačem VPR a třídičem VTSOK s drtičem HCC + pásové dopravníky