Navigace

Vibrační odvodňovače VOTřídičeNaše výrobkyDSP Přerov, spol. s r.o.

Vibrační odvodňovače VO slouží výhradně k odstraňování přebytečné vody zůstávající v produktu při mokrém způsobu výroby kameniva.

Vibrační odvodňovač VO je 1 plošný odvodňovač s propadem podsítné frakce po celé délce odvodňovače. V čele skříně jsou dva sítové moduly pro případný odtok přebytečné vody.

Pohyb skříně je vybuzen dvojicí budičů umístěných v horní části skříně, které tvoří rotující nevyvážená hmota. Každý budič je uložený na 4 ložiskách a je poháněn samostatným elektromotorem, prostřednictvím pružné spojky.

Vibrační odvodňovače VO = mnoho předností:

  • odolnost proti klínování a zalepování odvodňovaného materiálu na odvodňovací ploše,
  • minimální provozní náklady, které jsou výsledkem vyvážené konstrukce stroje, využití dlouholetých zkušeností z provozu vibračních odvodňovačů a unifikace dílců,
  • snadná výměna odvodňovací plochy,
  • vysoká kvalita = vysoká efektivita + hospodárnost.

Parametry odvodňovačů VO

Parametry je nutné je řešit individuálně v závislosti na konkrétních podmínkách.

Typové označení - VO 120x400 VO 160x400 VO 240x400
Šířka třídicí plochy mm 1 200 1 600 2 400
Délka třídicí plochy mm 4 000 4 000 4 000
Příkon kW 2x4,5 2x4,5 2x7,5

Vibrační odvodňovač VO 240x400 Vibrační odvodňovač VO 120x400Vibrační odvodňovač VO 160x400