Navigace

Vibrační třídiče VTETřídičeNaše výrobkyDSP Přerov, spol. s r.o.

Třídiče VTE jsou vhodné pro třídění zrnitých materiálů o zrnitosti 0 - 200 mm na sítech s oky 2 - 63 mm. Tříděným materiálem může být drcené kamenivo, štěrkopísek, rudy, uhlí, koks atp. Třídiče VTE umožňují suchý i mokrý způsob třídění.

Třídiče VTE vykonávají neusměrněný eliptický pohyb. Pohyb je vybuzen vibromotorem umístěným nad těžištěm stroje.

Třídiče VTE jsou vyráběny s 1 - 3 třídicími plochami. Třídicí plochy mohou být ocelové, pryžové nebo plastové.

Třídiče VTE = mnoho předností:

  • odolnost proti klínování a zalepování tříděného materiálu na třídicích plochách,
  • minimální provozní náklady, které jsou výsledkem vyvážené konstrukce stroje, využití dlouholetých zkušeností z provozu třídičů a unifikace dílců,
  • snadná výměna třídicích ploch,
  • snadná vizuální kontrola třídicího procesu a stavu třídicích ploch pomocí nahlížecích otvorů,
  • vysoká kvalita = vysoká efektivita + hospodárnost.

Parametry třídičů VTE

Parametry je nutné je řešit individuálně v závislosti na konkrétních podmínkách.

Typové označení - VTE 100x300 VTE 120x300 VTE 160x300
Šířka třídicí plochy mm 1 000 1 200 1 600
Délka třídicí plochy mm 3 000
Počet třídicích ploch
ks 1-3 1-2
Příkon 1plošný kW 4,5 4,5 4,5
2plošný
kW 4,5 4,5 4,5
3plošný
kW
4,5 4,5

Vibrační třídič VTE 120x300/2Vibrační třídič VTE 160x300/2Vibrační třídič VTE 120x300/3Vibrační třídič VTE 120x300/3Vibrační třídič VTE 120x300/2Vibrační třídič VTE 120x300/2