Navigace

Vibrační třídiče VTKTřídičeNaše výrobkyDSP Přerov, spol. s r.o.

Třídiče VTK jsou vhodné pro třídění zrnitých materiálů o zrnitosti 0 - 250 mm na sítech s oky 2 - 200 mm. Tříděným materiálem může být drcené kamenivo, štěrkopísek, rudy, uhlí, koks atp. Třídiče VTK umožňují suchý i mokrý způsob třídění.

Třídiče VTK vykonávají kruhový pohyb. Pohyb je vybuzen nevývažkovým budičem umístěným v těžišti stroje.

Třídiče VTK jsou vyráběny s 1 - 4 třídicími plochami. Třídicí plochy mohou být ocelové, pryžové nebo plastové.

Třídiče VTK = mnoho předností:

  • vysoký výkon a ostrost třídění, které jsou dosahovány pomocí optimálního naladění parametrů třídiče v závislosti na požadovaných hranicích třídění a vlastnostech tříděného materiálu,
  • odolnost proti klínování a zalepování tříděného materiálu na třídicích plochách,
  • minimální provozní náklady, které jsou výsledkem vyvážené konstrukce stroje, využití dlouholetých zkušeností z provozu třídičů a unifikace dílců,
  • dokonalé protiprašné krytí,
  • snadná výměna třídicích ploch,
  • snadná vizuální kontrola třídicího procesu a stavu třídicích ploch pomocí nahlížecích otvorů,
  • vysoká kvalita = vysoká efektivita + hospodárnost.

Parametry třídičů VTK

Parametry je nutné je řešit individuálně v závislosti na konkrétních podmínkách.

Typové označení
- VTK 120x400 VTK 160x400 VTK 160x500 VTK 160x600 VTK 200x400 VTK 200x500 VTK 200x600 VTK 200x700
Šířka třídicí plochy
mm 1 200 1 600
2 000
Délka třídicí plochy
mm 4 000 4 000 5 000 6 000 4 000 5 000 6 000 7 000
Počet třídicích ploch
ks 1-4
Příkon
1plošný
kW
15 15
15
18,5

2plošný kW 15 15 15 22 15 22 30 37
3plošný kW 15 15 22 30 18,5 22 30
4plošný kW 15 22 22 22 37 37

Vibrační třídič VTK 160x500/4Vibrační třídiče VTK 240x600/2 a VTK 200x600/3Vibrační třídič VTK 160x500/3 + sprchováníVibrační třídič VTK 160x400/3Vibrační třídič VTK 160x500/4Vibrační třídič VTK 200x600/4Vibrační třídič VTK 160x400/4Vibrační třídič VTK 160x500/4Vibrační třídič VTK 160x500/2Vibrační třídič VTK 160x500/4Vibrační třídič VTK 160x400/3Vibrační třídič VTK 200x500/2Vibrační třídič VTK 160x400/3Vibrační třídič VTK 160x400/3Vibrační třídič VTK 200x500/3 + VTK 200x500/4Vibrační třídič VTK 160x500/2 + VTK 160x500/3Vibrační třídič VTK 160x400/2Vibrační třídič VTK 160x500/4Vibrační třídič VTK 160x400/3Vibrační třídič VTK 160x400/1Vibrační třídič VTK 160x500/2Vibrační třídič VTK 120x400/4Vibrační třídič VTK 120x400/4Vibrační třídič VTK 200x600/4Vibrační třídič VTK 160x500/1Vibrační třídič VTK 200x500/3Vibrační třídič VTK 200x500/2 + VTK 200x700/2Vibrační třídič VTK 160x400/3Vibrační třídič VTK 200x500/1VTK 160x500/1