Navigace

Vibrační třídiče VTSTřídičeNaše výrobkyDSP Přerov, spol. s r.o.

Třídiče VTS jsou vhodné pro třídění zrnitých materiálů o zrnitosti 0 - 200 mm na sítech s oky 2 - 63 mm. Tříděným materiálem může být drcené kamenivo, štěrkopísek, rudy, uhlí, koks atp. Třídiče VTS umožňují suchý i mokrý způsob třídění. Nejčastějším způsobem použití těchto třídičů je odhlinění vstupního materiálu do technologické linky.

Třídiče VTS pohánějí dva příložné vibromotory připevněné po stranách na bočnice třídiče. Změna amplitudy se provádí nastavením nevývažků vibromotorů

Třídiče VTS jsou vyráběny s 1-3 třídicími plochami. Třídicí plochy mohou být ocelové, pryžové nebo plastové.

Třídiče VTS = mnoho předností:

  • odolnost proti klínování a zalepování tříděného materiálu na třídící ploše,
  • minimální provozní náklady, které jsou výsledkem vyvážené konstrukce stroje, využití dlouholetých zkušeností z provozu třídičů a unifikace dílců,
  • snadná výměna třídící plochy,
  • snadná vizuální kontrola třídicího procesu a stavu třídící plochy,
  • vysoká kvalita = vysoká efektivita + hospodárnost.

Parametry třídičů VTS

Parametry je nutné je řešit individuálně v závislosti na konkrétních podmínkách.

Typové označení - VTS 100x200/1
Šířka třídicí plochy mm 1 000
Délka třídicí plochy mm 2 000
Příkon kW 2x2,7

Vibrační třídič VTS 100x200/1 Vibrační třídič VTS 100x200/1