Kontaktní informace

Kojetínská 2900/51
750 02, Přerov I - Město

E-mail: dsp@dspprerov.cz
Tel: +420 581 209 050
Fax: +420 581 209 051

 
Zrealizovaný projekt
z podpory fondů EU
pro regionální rozvoj
ve spolupráci s MPO
Navigace

V co věříme

Jsme přesvědčeni, že je možné dosáhnout světové kvality našich produktů za všeobecně přijatelné ceny. Věříme, že úsilí každého z nás k dosažení tohoto cíle přispívá. Proto věříme sami sobě i jeden druhému a proto věříme i našim zákazníkům.

Stále se rozvíjíme, prodáváme pouze produkty tohoto rozvoje

Veškeré aktivity společnosti jsou spojeny s hlavním oborem - s výrobou strojů pro technologie zpracování nerostných surovin. Strategie rozvoje vychází z vytvoření základu z nejpraktičtějších typů a velikostí jednotlivých zařízení a směřuje ke stále vyšší komplexnosti nabízených služeb. V současné době jsme schopni pokrýt většinu obvyklých požadavků. Obdobně se rozvíjejí aktivity společnosti i teritoriálně. Prioritou je domácí trh a země v nejbližším okolí. Této strategii je podřízeno i budování výkonné obchodní sítě.

Funkčnost je důležitější než forma

Společnost preferuje průběžné vytváření na problém orientovaných týmů s uplatněním přirozené autority kompetentních odborníků před vytvářením nepružných hierarchických struktur. V rozhodovacích procesech převažuje hledání konsensu při respektování vlastnické autority a snaha o vyváženou podporu jak momentálních tak perspektivních aktivit.

Jak vlastně vyrábíme

DSP Přerov je obchodně inženýrská firma, propojená s hlavním výrobním zázemím a s prověřenou sítí specializovaných dodavatelů. Vlastními silami provádíme některé finální operace. Nezastupitelnost firmy v tomto systému je založena na vlastním konstrukčním i aplikačním know how.

Sídlo firmy DSP Přerov, spol. s r.o.

Řešíme problémy tam, kde vznikají

Nikdo neví o zařízení víc než ten, kdo s ním denně pracuje. Proto mezi priority společnosti patří schopnost komunikace se zákazníkem, schopnost porozumět jeho problémům a schopnost získat jej pro naše řešení.

Ten umí to a ten zas tohle

Profesní struktura zaměstnanců je odvozena od tří základních aktivit, kterými jsou:

  • konstrukční rozvoj nových výrobků,
  • komplexní obchodní služby,
  • instalace dodaných zařízení a poprodejní servis.

Většina zaměstnanců má dlouholeté zkušenosti v oboru.

Naše firma DSP Přerov,spol. s r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Certifikát ISO 9001:2000