Kontaktní informace

Kojetínská 2900/51
750 02, Přerov I - Město

E-mail: dsp@dspprerov.cz
Tel: +420 581 209 050
Fax: +420 581 209 051

 
Zrealizovaný projekt
z podpory fondů EU
pro regionální rozvoj
ve spolupráci s MPO
Navigace

Profil firmyDSP Přerov, spol. s r.o.

V současné době má firma DSP Přerov, spol. s r.o. tři základní složky činnosti:

  • Konstrukční vývoj vlastních řešení základních strojů pro úpravu kameniva, tedy zejména drtičů a třídičů, včetně souvisejících zařízení a doplňků, umožňujících jejich pohotovou a flexibilní instalaci v nejrůznějších provozních situacích a schopných plnit velmi variabilní požadavky zákazníků. Klíčové konstrukční uzly jsou kryty řadou užitných vzorů (tzv. malých patentů).

Osvědčení o zápisu užitného vzoruOprávnění Báňského úřadu k projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost

  • Rozvoj aplikačního know-how, opírající se o výkonnou obchodní složku, zahrnující komplexní předprodejní služby od identifikace potřeby zákazníka, nalezení optimálního řešení jeho problému, výběr vhodného zařízení z vlastní i spolehlivé cizí produkce a jeho dodávkové zajištění, asistenci při montáži a uvedení do provozu.
  • Instalační a poprodejní servis včetně dodávek náhradních dílů, asistenci při periodických i nahodilých údržbářských operacích, školení obsluhy apod. Tuto službu poskytují servisní pracovníci nejen pro zařízení dodaná DSP, ale i pro zařízení jiných výrobců, u kterých nejsou tyto záležitosti prioritou.

CAD pracovištěServisní zásah